We weten misschien niet wie Satoshi Nakamoto was, maar dit is tenminste een mysterie dat we denken op te kunnen lossen.

We rapporteerden vorige week over de laatste bevindingen van Sergio Dermain Lerner, die bekend staat om zijn ontdekking van het zogenaamde „Patoshi-patroon“. Zijn laatste onderzoek suggereerde dat Satoshi Nakamoto waarschijnlijk een enkele pc gebruikte om ongeveer 1,1 miljoen Bitcoin (BTC) te ontginnen. Het lijkt er echter op dat er iets van nog groter belang verloren is gegaan in de opwinding over deze ontdekking. Als de laatste bevindingen van Lerner juist zijn, zou dat een einde maken aan zeven jaar speculatie over de betekenis van het mysterieuze patroon.

Lerner schreef voor het eerst over het mysterieuze Bitcoin-mijnpatroon in maart 2013. Door enkele privacyfouten in de originele Bitcoin-code kon hij Satoshi’s eigenaardigheden in de mijnbouw ontdekken. De kern van het patroon komt voort uit het feit dat Satoshi’s mijnbouwcode het ExtraNonce-veld anders deed toenemen dan de standaard Bitcoin-code. Een paar maanden geleden suggereerde Lerner ook dat Satoshi zich in de eerste vijf minuten van het blok van mijnbouw onthield. Dit gaf aanleiding tot toenemende speculaties over de betekenis van dit patroon.

Sommigen hebben gesuggereerd dat Satoshi opzettelijk hun Bitcoins ‚markeerde‘. Anderen zeggen dat dit een manier was voor het Satoshi-team om hun deel van het fortuin af te bakenen. Sommigen speculeren dat Satoshi hun apparatuur of code heeft geoptimaliseerd, waardoor ze sneller dan wie dan ook de mijne konden doen. Weer anderen geloven dat het patroon is ontstaan uit het feit dat Satoshi ongeveer 50 machines voor de mijnbouw gebruikte. Deze laatste theorie kan Craig Wright op het idee hebben gebracht om te beweren dat hij een Bitcoin Loophole boerderij in Australië gebruikte om zijn munten te delven.

De waarheid lijkt echter minder spannend, maar wel degelijk degelijk. Satoshi gebruikte een multi-threaded pc voor de mijnbouw (Lerner suggereerde ons ook dat Satoshi mogelijk gebruik maakte van een in het veld programmeerbare gate array, wat consistent zou zijn met Satoshi die blijkbaar de GPU-mijnbouw ‚pre-inventief‘ zou maken en deze conclusies niet zou beïnvloeden). Om redundantie te voorkomen zou Satoshi elke draad beperken tot een aparte niet-overlappende nonce-ruimte. Tijdens de Bitcoin-mijnbouw wordt bij elke mislukte poging om een hashpuzzel op te lossen een nonce verhoogd. Het mysterieuze patroon is dus misschien niet uit vrije wil ontstaan, maar eerder als een neveneffect van Satoshi’s unieke mijnbouwopstelling. Lerner was het eens met deze conclusie, waardoor we de speculatie over deze theorie voor eens en altijd kunnen laten rusten.